Andika Ujumbe

Uliza Swali upokee ujumbe kwa muda usiokua mrefuTupate kwenye mitandao ya kijamii
   Tupigie Simu
   +255 22 2781061
MawasilianoMaswali ya Jumla

The Legal Services Facility (LSF)
P. O. Box 31480
Nyati Street, Bima Road, Mikocheni B
Dar es Salaam, Tanzania.
Email : info@lsftz.org
Telephone : +255 22 278 1061

Mawasiliano

Robert Zephania
P. O. Box 31480
The Legal Services Facility (LSF)
Dar es Salaam, Tanzania.
Email : robert.zephania@lsftz.org
Telephone : +255 22 278 1061
Mobile : +255 764 991 816

Mipangilio

Scholastica Jullu
P. O. Box 31480
The Legal Services Facility (LSF)
Dar es Salaam, Tanzania.
Email: scholastica.jullu@lsftz.org
Telephone : +255 22 278 1061
Mobile : +255 767 220 173

Fedha na Usimamizi

Bonney Majila
P. O. Box 31480
The Legal Services Facility (LSF)
Dar es Salaam, Tanzania.
Email : bonney.majila@lsftz.org
Telephone : +255 22 278 1061
Mobile :+255 754 433 932